Cerca nel dizionario nel sito
Il Club
(più di
50 000
iscritti!!!)

Download
DaoLang-Qingren.mp3 (3.66M)

* passa il mouse su una parola per visualizzare la traduzione italiana.

Informazioni
歌曲名: 情人
歌手: 刀郎
专辑: 谢谢你
作词: 刀郎
作曲: 刀郎
弹拨尔: 伊明

shì
wǒ de
我的
qíng rén
情人
xiàng
méi gui huā
玫瑰花
yī yàng
一样
de
nǚ rén
女人
yòng
huǒ
huǒ
de
zuǐ chún
嘴唇
ràng
zài
wǔ yè
午夜
wú jìn
无尽
de
xiāo
hún
shì
wǒ de
我的
ài rén
爱人
xiàng
bǎi hé huā
百合花
yī yàng
一样
de
qīng chún
清纯
yòng
dàn
dàn
de
tǐ wēn
体温
fǔ píng
抚平
xīn
zhōng
duō qíng
多情
de
shāng hén
伤痕
mèng
zhōng
de
qíng rén
情人
wàng
bù liǎo
不了
tián mì
甜蜜
de
xiāng wěn
香吻
měi yī
每一
dòng qíng
动情
de
yǎn shén
眼神
dōu
ràng
róng huà
融化
zài
wú biān
无边
de
wēn cún
温存
shì
wǒ de
我的
qíng rén
情人
...
lái
lái
lái
lái
lái
lái

 
mappa del sito
InfoCina.net - Tutti i diritti riservati © 2007-2014
Traduzione a cura di Frédéric Pizzaia e CPost

Page served in 0.344s